;
Polska Czat Ruletka

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej "Polityką") dotyczy czatu wideo (dalej "Aplikacja") datinguspl.com. Jednak niniejsza Polityka nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich i innych zasobów internetowych, na których zainstalowana jest Aplikacja.

1. Dane osobowe użytkowników, które firma zbiera i przetwarza.

1.1. Firma zbiera, przetwarza i przechowuje tylko dane osobowe, które są niezbędne do pełnego świadczenia usług użytkownikom. Informacje takie obejmują:

1.1.1. Dane przesyłane automatycznie za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika: adresu IP, informacji z plików cookie, informacji o przeglądarce lub innym programie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, datę i godzinę dostępu do konta, adres żądanej strony.

1.1.2. Ustawienia aparatu, przeglądarka, system operacyjny urządzenia.

1.1.3. Wszystkie informacje, które podajesz w naszym serwisie pomocy technicznej.

2. W jakim celu iw jaki sposób Spółka wykorzystuje zebrane i przetworzone dane osobowe użytkowników

2.1. Zgodnie z niniejszymi Zasadami dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do następujących celów:

2.1.1. Do identyfikacji użytkownika i zapisywania ustawień użytkownika.

2.1.2. Aby zapewnić użytkownikowi usługi.

2.1.3. Aby wesprzeć, zapewnij ochronę i ulepszenie Aplikacji, aby rozwijać nowe usługi i produkty.

2.1.4. W innych uzasadnionych celach mających na celu poprawę i zapewnienie bezpieczeństwa Aplikacji i użytkowników.

3. Zapewnienie dostępu do informacji stronom trzecim

3.1. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Spółka zobowiązuje się, bez wyraźnej zgody użytkownika, nie sprzedawać, nie pożyczać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać stronom trzecim osobistych informacji o użytkowniku, danych o ruchu lub treści rozmów użytkownika.

4. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych przez użytkownika

4.1. Po włączeniu kamery możesz zobaczyć nieokreśloną liczbę użytkowników z całego świata. Wraz z aparatem jawnie wyrażasz zgodę na nadawanie wideo dla nieokreślonej liczby użytkowników z całego świata.